Agencja Celna

Mamy również agencję celną, dzięki której możemy reprezentować naszych klientów we wszystkich czynnościach przed organem celnym oraz przygotować niezbędne dokumenty do odpraw.

Oferujemy w szczególności:

- przygotowanie zgłoszeń celnych wywozowych i przewozowych

- wystawianie i legalizacja świadectw pochodzenia oraz świadectw EUR1 i A.TR

- wypełnianie dokumentów przewozowych (CMR)

- wypełnianie karnetów TIR w formie elektronicznej i papierowej

- organizowanie magazynów i składów celnych

- zabezpieczanie należności celnych i podatkowych

- doradztwo celno – podatkowe

- wypełnianie deklaracji INTRASTAT

- dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT w elektronicznym systemie CELINA