Agencja Celna

Agencja Celna

Mamy również agencję celną, dzięki której możemy reprezentować naszych klientów we wszystkich czynnościach przed organem celnym oraz przygotować niezbędne dokumenty do odpraw.

Oferujemy w szczególności:

przygotowanie zgłoszeń celnych wywozowych i przewozowych

wystawianie i legalizacja świadectw pochodzenia oraz świadectw EUR1 i A.TR

wypełnianie dokumentów przewozowych (CMR)

wypełnianie karnetów TIR w formie elektronicznej i papierowej

organizowanie magazynów i składów celnych

zabezpieczanie należności celnych i podatkowych

doradztwo celno – podatkowe

wypełnianie deklaracji INTRASTAT

dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT w elektronicznym systemie CELINA